Den tekniske verdien på en bygning beregnes ut ifra det vil koste å oppføre et tilsvarende bygg på tilsvarende tomt, på grunnlag av dagens lover, forskrifter og byggekostander. Deretter beregnes tekniske verdien med fradrag for alder, slitasje, tilstandssvekkelser, forskriftsmangler og gjenstående arbeider.


Våre tverrfaglige analytikere utfører alle typer oppdrag knyttet til verdivurdering av eiendommen din. Vi er en av få aktører i Norge med godkjent REV-sertifisering (Recognized European Valuer), og følger dermed European Valuation Standard (EVS). BER er også anerkjent av The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

Vi i BER blir ofte benyttet som rådgivere ved oppdrag som krever spesialkompetanse, blant annet i skjæringspunktet mellom teknisk og økonomisk rådgivning.

UTVALGTE PROSJEKTER

Telegrafbygningen

1/5

  • kunde: Arctic
  • type:
  • adresse: Kongens gate 21A–C, Nedre Slottsgate 6A–D, Prinsens gate 20A–B Tollbugata 23A–C - 0153 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 25.000 m²

Bygningen i Kvadraturen kalles for Telegrafbygningen og 3 av 4 "kvadranter" av bygget ble oppført i perioden 1917-24. Ved oppføringstidspunktet var bygget Norges tredje største og skal også ha vært det dyreste bygget med en kostnad på ca. 13 millioner kroner i datidens kroneverdi. Bygget ble oppført for Telegrafverket og rommet ved ferdigstillelse rundt 1000 ansatte fra ulike avdelinger.

Bygningen i Kvadraturen kalles for Telegrafbygningen og 3 av 4 "kvadranter" av bygget ble oppført i perioden 1917-24. Ved oppføringstidspunktet var bygget Norges tredje største og skal også ha vært det dyreste bygget med en kostnad på ca. 13 millioner kroner i datidens kroneverdi. Bygget ble oppført for Telegrafverket og rommet ved ferdigstillelse rundt 1000 ansatte fra ulike avdelinger. Bygningen ble tegnet av arkitektene Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg i 1916 i nasjonalromantisk-/jugendstil med hugd granitt i fasadene. Den siste "kvadranten" mot krysset Nedre Slottsgate/Tollbugata ble tilbygd rundt 1966 etter tegninger av Nils Holter. Denne delen av bygget kalles også for Holterhjørnet og fasadene her består av sandblåste, gråsvarte betongelementer.

Bygget har i perioden 2017-2020 gjennomgått en vesentlig rehabilitering. Nær sagt alle innvendige elementer (foruten elementer med vernehensyn m.m.) har blitt revet til bærekonstruksjonene, nye tekniske anlegg er blitt etablert, vinduer har blitt skiftet eller rehabilitert, de aller fleste takflater er omtekket og de innvendige arealene har blitt reetablert med dagens standard. I tillegg ble 8. etasje påbygd/endret til slik den er i dag.

I forbindelse med salget av eiendommen ble BER engasjert for å utføre teknisk due diligence på vegne av kjøper.