Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download

din rådgiver INNEN NÆRINGSEIENDOM

Strukturelle endringer i BER

BER orienterer kunder og samarbeidspartnere om at det med virkning fra 7. september 2018 har blitt foretatt en fisjon av selskapet.

Avdelingen Analyse & verdivurdering fisjoneres ut og det nye selskapet vil i en interimsperiode frem til 28.02.2019 ha selskapsnavn BER Verdivurdering AS. Les mer på berverdivurdering.no

 

De byggtekniske avdelingene i BER, Teknisk Due Diligence og Eiendomsoptimalisering, vil fortsette som tidligere under samme firmanavn og organisasjonsnummer. 

nils-erik christiansen
paRTNER I BER
ber representerer eiendommer, ikke parter. Denne nØytraliteten er vÅr viktigste kjerneverdi.

VI ER BER

BER er et partnereid selskap med 20 ansatte og 12 tilknyttede fagspesialister.

Odd Erik Aanonsen

Partner

+47 928 88 085

jØrgen aker

partner

+47 906 88 304

Nils-Erik Christiansen

partner / styreleder

+47 911 31 930

stine korsen

Partner/daglig leder

+47 920 96 768

  • DnB

Sandefjord

Framnesveien 7
3222 Sandefjord
+ 47 95 97 43 82

Oslo

Drammensveien 133
0277 Oslo
+ 47 22 56 29 44