Våre Tjenester

VI KJENNER DIN EIENDOM

Arealoppmåling

BER utarbeider arealoppgaver, samt areal- og plantegninger. Vi benytter avanserte håndholdte LiDAR instrumenter til å skanne hele bygningsmassen. Skanningen er tidseffektiv og gir et godt og presist datagrunnlag for tredimensjonale mål av bygningen.

Byggelånsoppfølging

I forbindelse med utbyggingsprosjekter, utfører BER byggelånsoppfølging. Tjenesten sikrer at opptrekk fra byggelånet benyttes til prosjektets produksjon og øvrige byggherrekostnader, og er et godt verktøy for å overvåke prosjektets fremdrift og økonomi.

Eiendomsoptimalisering

BER BISTÅR DEG MED Å OPTIMALISERE DIN EIENDOMSINVESTERING. VI HÅNDTERER BYGGEPROSJEKTER, OPPFØLGING AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD, BRANNRÅDGIVNING OG ØVRIGE TJENESTER KNYTTET TIL LANGSIKTIG EIENDOMSFORVALTNING.

Teknisk Verdivurdering

VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM STILLER HØYE KRAV TIL TEKNISK OG ØKONOMISK KOMPETANSE. MYNDIGHETSKRAV, KONJUNKTURER OG MER TEKNISK KOMPLISERTE BYGG MEDVIRKER TIL ØKENDE USIKKERHET TIL EIENDOMMENS REELLE VERDI.

Byggteknisk Rådgivning

EIENDOM I NORGE OPTIMALISERES I FORHOLD TIL DIGITAL OG TEKNISK UTVIKLING, OG MARKEDET ETTERSPØR I ØKENDE GRAD PROFESJONELLE RÅDGIVERE INNEN BYGGTEKNISKE TJENESTER. BER BISTÅR DEG MED KOMPETENT RÅDGIVNING INNEN ALLE EIENDOMSFAGLIGE PROBLEMSTILLINGER.

Teknisk Due Diligence

I FORBINDELSE MED KJØP OG SALG AV NÆRINGSEIENDOM, UTFØRER BER TEKNISK DUE DILIGENCE. EN TEKNISK DD SIKRER PARTENE EN UAVHENGIG VURDERING AV BYGNINGENS VEDLIKEHOLD OG DRIFT, SOM ER EN VIKTIG DEL AV KOSTNADSBILDE OG KONTANTSTRØM FOR EN FREMTIDIG EIER.