Våre Tjenester

VI KJENNER DIN EIENDOM

Arealoppmåling
Arealoppmåling
Et korrekt areal er vesentlig for å utarbeide riktig teknisk verdivurdering, eiendomsoptimalisering, byggteknisk rådgivning og teknisk due diligence. Vi utarbeider arealoppgaver og areal- og plantegninger.
Undersøke
Byggelån
Byggelånsoppfølging
I forbindelse med utbyggingsprosjekter tilbyr vi byggelånsoppfølging. Tjenesten sikrer en nøytral vurdering og verifisering av at det er samsvar mellom beløpet entreprenøren krever med prosjektets produksjon og øvrige byggherrekostnader.
Undersøke
Eiendomsoptimalisering
Eiendomsoptimalisering
Vi har ekspertise på optimalisering av eiendomsinvesteringer, slik at du får levert på visjonen for prosjektet ditt. Vi tilbyr flere typer rådgivning og tjenester innen langsiktig eiendomsforvaltning.
Undersøke
Teknisk verdivurdering
Teknisk Verdivurdering
Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til teknisk og økonomisk kompetanse. Teknisk kompliserte bygg, konjunkturer, myndighetskrav og nye forskrifter har innvirkning på eiendommens reelle verdi.
Undersøke
Byggteknisk rådgivning
Byggteknisk Rådgivning
Vi bistår med kompetent rådgivning innen alle eiendomsfaglige problemstillinger, og leverer analyser, gjennomganger og løsninger slik at du unngår kostbare byggefeil og skader.
Undersøke
TDD
Teknisk Due Diligence
En teknisk due diligence fra oss sikrer en uavhengig og nøytral vurdering av en bygnings vedlikehold og drift. En teknisk DD er en viktig del av kostnadsbildet og kontantstrømmen for en fremtidig eier av et bygg.
Undersøke