BER er den ledende leverandøren av teknisk due diligence-tjenester i Norge. Konsulentene våre utfører årlig rundt 300 oppdrag i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom. I rapporten, kjent som BER-rapporten, gjør vi rede for forskriftsmangler, vedlikeholdsetterslep og fremtidig vedlikeholdsbehov. Dette synliggjør muligheter og risiko i forbindelse med omsetning og forvaltning av næringseiendom. Rapporten kan danne grunnlag for budsjetteringer og planlegging av vedlikeholds-, rehabiliterings- eller oppgraderingstiltak.

UTVALGTE PROSJEKTER

Telegrafbygningen

1/5

  • kunde: Arctic
  • type:
  • adresse: Kongens gate 21A–C, Nedre Slottsgate 6A–D, Prinsens gate 20A–B Tollbugata 23A–C - 0153 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 25.000 m²

Bygningen i Kvadraturen kalles for Telegrafbygningen og 3 av 4 "kvadranter" av bygget ble oppført i perioden 1917-24. Ved oppføringstidspunktet var bygget Norges tredje største og skal også ha vært det dyreste bygget med en kostnad på ca. 13 millioner kroner i datidens kroneverdi. Bygget ble oppført for Telegrafverket og rommet ved ferdigstillelse rundt 1000 ansatte fra ulike avdelinger.

Bygningen i Kvadraturen kalles for Telegrafbygningen og 3 av 4 "kvadranter" av bygget ble oppført i perioden 1917-24. Ved oppføringstidspunktet var bygget Norges tredje største og skal også ha vært det dyreste bygget med en kostnad på ca. 13 millioner kroner i datidens kroneverdi. Bygget ble oppført for Telegrafverket og rommet ved ferdigstillelse rundt 1000 ansatte fra ulike avdelinger. Bygningen ble tegnet av arkitektene Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg i 1916 i nasjonalromantisk-/jugendstil med hugd granitt i fasadene. Den siste "kvadranten" mot krysset Nedre Slottsgate/Tollbugata ble tilbygd rundt 1966 etter tegninger av Nils Holter. Denne delen av bygget kalles også for Holterhjørnet og fasadene her består av sandblåste, gråsvarte betongelementer.

Bygget har i perioden 2017-2020 gjennomgått en vesentlig rehabilitering. Nær sagt alle innvendige elementer (foruten elementer med vernehensyn m.m.) har blitt revet til bærekonstruksjonene, nye tekniske anlegg er blitt etablert, vinduer har blitt skiftet eller rehabilitert, de aller fleste takflater er omtekket og de innvendige arealene har blitt reetablert med dagens standard. I tillegg ble 8. etasje påbygd/endret til slik den er i dag.

I forbindelse med salget av eiendommen ble BER engasjert for å utføre teknisk due diligence på vegne av kjøper.