Hos oss får du den tekniske og økonomiske ekspertisen du trenger for å optimalisere verdien av eiendommen eller eiendomsprosjektet ditt. For byggeprosjekter bistår vi med ulike typer prosjektrådgivning, byggelånsoppfølging, byggherreombud og med generell bistand innen prosjektadministrasjon. Vi leverer byggteknisk rådgivning og vedlikeholdsvurderinger, samt oppfølging av leietakers vedlikeholdsansvar i forbindelse med leieforhold. Du får profesjonell leierådgivning, både som utleier og leietaker i næringsbygg. Vi kvalitetssikrer også dokumentasjon, utførte arbeider, HMS og evaluering av forvaltningen av eiendommen. Fagområdet innebærer blant annet vurdering av vedlikeholdsansvar i henhold til leiekontrakt, spesielt hvis det er uenighet rundt tilført vedlikehold. Avdelingen vår for eiendomsoptimalisering har også oppdrag knyttet til brannrådgivning, eierskifte og energivurdering.

UTVALGTE PROSJEKTER

ABB-bygget

1/2

  • kunde: Realkapital
  • type:
  • adresse: Ole Deviks vei 10-12, 0666 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 27.200 m²

Bygningen har de siste tiårene vært hovedkontoret til ABB, og bygningsmassen på eiendommen ble begynt oppført på 1950-tallet, og har videre blitt tilbygget på 1970-1980-tallet og sist på 2000-tallet. Leieobjektet består av totalt 7 bygg som benyttes til kontorer, møterom, kantine, lagerarealer, konferansedel mm.

I forbindelse med leietakerutflytting ble BER engasjert av utleier for å utføre en vedlikeholdsvurdering av leietakers vedlikeholds- og tilbakestillingsplikt iht. leiekontrakt.