Det norske markedet etterspør i økende grad profesjonelle rådgivere innen byggetekniske tjenester. Vi er en av få aktører som tilbyr full byggteknisk rådgivning i forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av næringseiendom. Vi er medlem av RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), og utfører tilstandsanalyser og teknisk due diligence som beskriver eiendommens tilstand, og redegjør for forskriftsmangler, strakstiltak og vedlikeholdsbehov. Spesialistene våre innen ulike fagområder utfører blant annet vedlikeholdsanalyser for budsjettering, bistand ved eierskifte, rådgivning i forbindelse med prosjekt, SHA-oppfølging samt ENØK-analyser og energimerking. Alle oppdrag baseres på strenge rutiner, gjeldende lovverk og forskrifter, og med krav til fagmessig utførelse.

UTVALGTE PROSJEKTER

Kunsthøgskolen i Oslo

1/4

  • kunde: Seilduksfabrikken DA
  • type:
  • adresse: Fossveien 20-24, 0551 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 44.100 m²

Eiendommen benyttes av Kunsthøgskolen i Oslo, som ble samlokalisert i 2010 ved ferdigstillelse av byggetrinn 2. Kunsthøgskolen består av seks avdelinger; Teaterhøgskolen, Dans, Operahøgskolen, Design, Kunst og håndverk og Kunstakademiet. Eiendommen består av tre byggetrinn der hver bygning/seksjon har sitt eget bygningsnummer.

Eiendommen ble opprinnelig bebygget i perioden 1858-1916 med fabrikk- og industribygg, og er senere tilbygd, ombygd og rehabilitert i perioden 2003-2017.

Opprinnelig bygningsmasse er solid bygget, og mange konstruksjoner og bygningsdeler er bevart etter rehabilitering. Videre er nybygg oppført med tilsvarende materialbruk, dog med en utforming og volumer som står i kontrast til verneverdige nabobygninger, men med byggeskikk typisk for de respektive byggeår. Store deler av eiendommen er vernet etter Plan- og bygningsloven.

BER ble engasjert av eier for å utføre en tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan for de neste 20 årene.