Vi utfører byggelånsoppfølging for flere typer byggeprosjekter for blant annet boliger, næring og logistikk som utføres med ulike entrepriseformer. I forbindelse med byggelånsoppfølgingen godkjenner vi prosjektkostnader som skal belastes byggelånet. Befaringer gjennomføres i forbindelse med trekk på byggelånet. Ved befaring avstemmes i hovedsak fremdrift og nedlagte verdier, samt SHA og kvalitet på et overordnet nivå. Byggelånskontrolløren vil løpende avstemme totalt påløpte- og gjenstående prosjektkostnader mot byggelånsrammen.

Vi utarbeider innledende vurderinger av prosjekter før åpning av byggelånet, og gjennomgår byggesaksprosess, økonomi og finansiering og entrepriseform og utførende aktører Byggelånsoppfølging er et godt verktøy for å overvåke prosjektets fremdrift og økonomi.

UTVALGTE PROSJEKTER

Frysjaparken

1/4

  • kunde: Stor-Oslo Eiendom
  • type:
  • adresse: Frysjaveien, 0883 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 94.000 m²

På Frysja i Oslo har OBOS, Stor-Oslo Eiendom og Norgesgruppen igangsatt utvikling av et attraktivt boligområde med enkelte næringsarealer. Prosjektet utgjør til sammen ca. 94.000 m², og vil bestå av opptil 1.000 boliger samt næringsarealer i grunnplanet. Byggestart var i 2018 og boliger i de to første byggetrinnene er ferdigstilt og overlevert. Planlagt prosjekthorisont for ferdigstillelse av totalprosjektet er 10 år. Veidekke er totalentreprenør på prosjektet.

I forbindelse med oppføringen av byggene ble BER engasjert for å utføre byggelånsoppfølging på vegne av banken.