Vi har kompetansen og det nødvendige utstyret for å utføre komplette skanninger av ulike typer bygninger og eiendomsporteføljer. Vi bruker avanserte, håndholdte LiDAR instrumenter til å skanne hele bygningsmassen. Skanningen er tidseffektiv og gir et godt og presist datagrunnlag for tredimensjonale mål av bygningen. Etter at vi har skannet bygningsmassen, har vi en detaljert punktsky som gjør det mulig å lage 3D-modell (IFC) av bygget uten å måtte foreta en ny befaring. Majoriteten av oppdragene med arealoppmåling er i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, hvor det mangler areal- og plantegninger eller arealoppgave.

UTVALGTE PROSJEKTER

Kronprinsens gate 9

1/4

  • kunde: DNB Scandinavian Property Fund
  • type:
  • adresse: Kronprinsens gate 9, 0251 Oslo
  • by: Oslo
  • prosjektareal: 7.100 m²

Kronprinsens Gate 9 er et næringsbygg beliggende sentralt i Vika med byggeår fra 1971. I dag har bygningen en leietaker ved Utenriksdepartementet. Bygningen består av ni plan i tillegg til mesanin og teknisk rom på taket.

I forbindelse med salg av eiendommen ble BER engasjert for å utføre en arealoppmåling av bygningsmassen på vegne av selger. Bygningen ble skannet med LiDAR instrumenter og det ble utarbeidet en punktsky som vi kunne måle og kontrollere arealer.