Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download

våre Tjenester

vi kjenner din eiendom

BYGGTEKNISK RÅDGIVNING

Eiendom i Norge optimaliseres i forhold til digital og teknisk utvikling, og markedet etterspør i økende grad profesjonelle rådgivere innen byggtekniske tjenester. BER bistår deg med kompetent rådgivning innen alle eiendomsfaglige problemstillinger.

BER er en av få aktører som tilbyr full byggteknisk rådgivning i forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av næringseiendom. Vi er medlem av RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), og utfører tilstandsanalyser og teknisk due diligence som beskriver eiendommens tilstand, og redegjør for forskriftsmangler, strakstiltak og vedlikeholdsbehov. BERs spesialister innen ulike fagområder utfører blant annet vedlikeholdsanalyser for budsjettering, bistand ved eierskifte, rådgivning i forbindelse med prosjekt, byggelånsoppfølging samt ENØK-analyser og energimerking. Alle oppdrag baseres på BERs strenge rutiner, gjeldende lovverk og forskrifter, med og krav til fagmessig utførelse.

Teknisk due diligence

I forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom, utfører BER teknisk due diligence. En teknisk DD sikrer partene en uavhengig vurdering av bygningens vedlikehold og drift, som er en viktig del av kostnadsbilde og kontantstrøm for en fremtidig eier.

BER er den ledende leverandøren av teknisk due diligence-tjenester i Norge. Våre konsulenter utfører årlig rundt 300 oppdrag i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom. I rapporten, også kjent som BER-rapporten,  gjør vi rede for forskriftsmangler, vedlikeholdsetterslep og fremtidig vedlikeholdsbehov. Dette synliggjør muligheter og risiko i forbindelse med omsetning og forvaltning av næringseiendom. Rapporten kan danne grunnlag for budsjetteringer og planlegging av vedlikeholds-, rehabiliterings- eller oppgraderingstiltak.

teknisk verdivurdering

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til teknisk og økonomisk kompetanse. Myndighetskrav, konjunkturer og  mer teknisk kompliserte bygg medvirker til økende usikkerhet til eiendommens reelle verdi.

BERs tverrfaglige analytikere utfører alle typer oppdrag knyttet til verdivurdering av din eiendom. Vi er en av få aktører i Norge med godkjent REV-sertifisering - Recognized European Valuer, og følger dermed European Valuation Standard (EVS), og er også anerkjent av The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

BER blir vi ofte benyttet som rådgivere ved oppdrag som krever spesialkompetanse, blant annet i skjæringspunktet mellom teknisk og økonomisk rådgivning. 

eiendomsoptimalisering

BER bistår deg med å optimalisere din eiendomsinvestering. Vi håndterer byggeprosjekter, byggelån, oppfølging av drift og vedlikehold, brannrådgivning og øvrige tjenester knyttet til langsiktig eiendomsforvaltning.

BER har den tekniske og økonomiske ekspertisen du trenger for å optimalisere verdien av din eiendom eller eiendomsprosjekt. For byggeprosjekter bistår vi med ulike typer prosjektrådgivning, herunder byggelånsoppfølging, byggherreombud, eller med generell bistand innen prosjektadministrasjon. Vi leverer byggteknisk rådgivning og vedlikeholdsvurderinger,  samt oppfølging av leietakers vedlikeholdsansvar i forbindelse med leieforhold. BER tilbyr profesjonell leierådgivning til både utleier og leietaker i næringsbygg. I vårt arbeid kvalitetssikrer vi blant annet dokumentasjon, utførte arbeider, HMS og evaluering av forvaltningen av eiendommen. Fagområdet innebærer blant annet vurdering av vedlikeholdsansvar i henhold til leiekontrakt, spesielt hvor det er uenighet rundt tilført vedlikehold. Avdelingen har også oppdrag knyttet til brannrådgivning, eierskifte og energivurdering.