TEK 17: hva er nytt?

BER gir deg oversikt over de viktigste endringene du bør være klar over.

I forbindelse med at den nye byggtekniske forskriften TEK 17 trådte i kraft 1. juli 2017, har partner Nils-Erik Christensen holdt foredrag for kunder og andre aktører der de viktigste endringene gjøres rede for. Dette omhandler blant annet endringer i krav knyttet til bodplass, våtrom, vindu og lys, samt digitalisering og byråkratiske forenklinger.

Ta kontakt med Nils-Erik Christiansen om du ønsker å få tilsendt presentasjon eller trenger bistand i forhold til forskriftsendringene.