Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download
  • brannrÅdgivning ved kjØp og salg av nÆringseiendom

Kontakt Christian Larsson: cl@ber.no

Christian larsson ny brannrÅdgiver i BER

praktisk og teoretisk spisskompetanse innen brann

BER utfører hver år omlag 150 tekniske DDer, og dette kan dreie seg om alt fra lagerbygg og logistikkeiendommer til hotell, kontorbygg og barnehager. Brannsikkerhet i næringsbygg er blant det viktigste vi undersøker, da det handler like mye om personsikkerhet som relevans for kostnadssiden dersom brannvern ikke er godt nok ivaretatt. Christian har faglig ansvar for BERs brannrådgivning og er involvert i alle våre DD-prosesser.