Broviken ny hovedeier i BER

Partnere i BER er veldig glade for å kunne orientere om at det svenske selskapet Broviken nå er ny hovedeier i selskapet.

Sammen skal vi skape vekst for BER både innenfor eksisterende tjenester og ikke minst innen nye områder som tar hånd om eiendomsmarkedets behov inkludert ESG, EDD og annen miljørådgivning. Samtidig skal vi gjennom investeringer i teknologisk utvikling øke verdien av BERs tjenester for våre kunder.

Broviken gjør med dette sin andre investering i Norge og det er BERs fem eiere som har solgt sine aksjeposter. Samtlige av BER-partnerne har reinvestert i det nye eierselskapet BER Partners AS.

Med oppkjøpet av BER styrker Broviken sin tilstedeværelse i Norge og åpner for nært samarbeid mellom flere av Brovikens eksisterende plattformselskaper, som HRP og svenske Svefa.

- Per Granath, gründer og hovedeier i Broviken sier:

Vi er svært glade for å ha fått tillit til å bli eierpartnere sammen med grunnleggerne av BER. Gjennom BER tilføres Broviken kompetanse og en markedsposisjon som komplementerer tjenestene som Broviken allerede tilbyr markedet gjennom våre porteføljeselskaper. Disse selskapene, HRP i Norge samt Svefa og Forsen i Sverige, vil sammen med BER kunne utvikle nye tjenestetilbud til våre kunder både i Sverige og i Norge. På det svenske eiendomsmarkedet mangler det en aktør som har et komplett tjenestetilbud innen teknisk, ESG og EDD due diligence, og vi ser at mulighetene for BER å etablere seg i Sverige med støtte fra Broviken er svært gode.

Om Broviken

Broviken investerer i nordiske selskaper innen tjenestesektoren drevet av sterke entreprenører og ledelsesteam. Brovikens partnere har selv mange års erfaring innen bedriftsutvikling i roller som ledere, eiere og styremedlemmer. Brovikens fokus er å utvikle selskaper og bidra til at allerede gode selskaper kan bli enda bedre og nå sitt fulle potensial.

For mer informasjon, se broviken.se