BER søker prosjektledere

Vi opplever stor etterspørsel og trenger flere flinke folk

Vi søker erfarne 2-4 prosjektledere innen bygg, miljø og energi.

Som prosjektleder i BER vil man inngå i team hvor blant annet tilstandsanalyse, teknisk DD, miljørådgivning og tverrfaglig byggteknisk rådgivning er kunnskapen vi bistår våre kundegrupper med.

Ditt ansvar og arbeidsoppgaver vil være:

  • Befaringer, møteledelse og rapportpresentasjoner
  • Tilstandsvurderinger og rådgivning i forbindelse med eiendomstransaksjoner
  • Kontroll og styring av økonomi og fremdrift i bygg -og eiendomsprosjekter
  • Vurdering av vedlikeholdsetterslep, avtaleforpliktelser, forhandlingsoppgaver ifb med leieavtaler
  • Byggteknisk rådgivning, bistand til oppdragsgivere og oppfølging av byggprosjekter og byggelån
  • Miljøsertifisering av bygg
  • Miljørådgivning

Vi ønsker primært søkere med minimum to års erfaring fra tilsvarende ansvarsområder. BREEAM AP og BREEAM-revisorer anmodes om å søke.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med fokus på faglig og personlig utvikling.

For mer informasjon, kontakt oss ved Nils-Erik Christiansen eller Stine Korsen:

nec@ber.no / 911 31 930

sak@ber.no / 920 96 768