Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download
  • Kunde: rica Eiendom Holding as
  • Type: vedlikeholdsplanlegging
  • Adresse: 21 unike eiendommer
  • By: hele norge
  • Prosjektareal: 162 000 kvm
  • Ansvarlig partner: JØrgen Aker

Rica eiendom

Vedlikeholdsplanlegging for effektiv drift

Rica Eiendom sin portefølje består i all hovedsak av hotelleiendommer spredt over hele Norge og Sverige. Vår oppgave er å bistå eier og leietakers vedlikeholdsansvar i forhold til inngått leiekontrakt. Dette innebærer årlige befaringer på eiendommene, samt rapportering som gir grunnlag for vedlikeholdsplanlegging og budsjettering.