Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download

Kristoffer torbjØrnsen

rÅdgiver

+47 911 13 973

EIENDOMSOPTIMALISERING

ENGASJERT SIVILINGENIØR

fRA SKOLEBENKEN TIL BER

Kristoffer kommer fra nylig avsluttede studier ved NTNU i Trondheim, der han fullførte sivilingeniør-graden innen bygg og anlegg, med eiendomsledelse som spesialisering. Ved siden av studiene har han vært en meget engasjert student, med verv både som tillitsvalgt, styremedlem og studentrepresentant i styringsgrupper i forbindelse med samlokaliseringer som følge av NTNUs fusjon med ulike høyskoler. Dette engasjementet er det som gjorde at Kristoffer pekte seg ut i søknadsbunken i BER. Som rådgiver hos oss må man ikke bare ha den faglige spisskompetansen, men også engasjement og motivasjon til å yte ekstra.