Til hovedinnhold twitter facebook linkedin google-plus instagram PDF file person-download

BERs nyeste tilskudd

fra plan og bygg til ber - ny mann på plass

Jonas er sivilingeniør innen bygg fra NTNU Trondheim og har de siste årene jobbet som prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten. Jonas skal jobbe tett på Nils-Erik og vil være en viktig ressurs både på DD-prosjekter og innen eiendomsoptimalisering.